English   فارسی
امروز: دوشنبه 23 تیر 1399
مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان می بایست ابتدا فرم پیشنهاد پروژه به همراه چارت و منشور اخلاقی را تایپ و تکمیل و سپس بعد از امضاء استاد راهنمای پروژه، آن را به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه دهند.
بعد از تایید پیشنهاد پروژه دانشجو وارد سایت آموزش (edu.sharif.edu) شده و از منوی تحصیلات تکمیلی گزینه تعریف موضوع پایان نامه را انتخاب ، تکمیل و روی گزینه ثبت و ارسال کلیک نمایند و پیغام ارسال به استاد راهنمای پژوهشی را دریافت کنند.

دانشجویان دکتری نیز بعد از دفاع از پیشنهاد پژوهشی، مطابق مراحل بالا اقدام نمایند.

  • برای وارد شدن نمره پروژه در کارنامه به اداره کارنامه مراجعه شود.
  • دانشجویان ارشد یک نسخه از کارنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری یک نسخه از کارنامه دکتری تهیه نمایند.
  • [ اصل فرم تصویب نامه در نسخه کتابخانه مرکزی و فرم ارزشیابی در نسخه دانشکده قرار گیرد.]
  • پرینت گرفتن فرم احراز شرایط از منوی تحصیلات تکمیلی سایت edu
  • قسمت اول فرم احراز شرایط باید توسط استاد راهنمای گروه (ارشد) و استاد راهنمای پایان نامه برای (دکتری) تکمیل گردد.
  • قسمت دوم (مسئول تطبیق) باید توسط معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده برای دانشجویان ارشد و دکتری تائید شود.
  • بعد از امضای فرم احراز توسط استاد راهنمای پروژه و ممتحن دانشکده و تکمیل موارد 4 و 5 با به همراه داشتن یک نسخه صحافی شده از پایان نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
  • بعد ازتائید دفتر تحصیلات تکمیلی فرم احراز باید توسط رئیس دانشکده نیز تائید شود.

دانشجویان دکتری برای پیش دفاع ابتدا باید موافقت استاد راهنما را جهت آمادگی دریافت کنند و سپس کپی مقالات به همراه یک نسخه از پایان نامه و فرم درخواست مجوز پیش دفاع از رساله دکتری را با امضاء استاد راهنما تهیه نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند .
بعد از بررسی مدارک و موافقت کمیته تحصیلات تکمیلی جهت پیش دفاع دانشجو بایستی فرم داخلی در خواست جلسه پیش دفاع از رساله دکتری را تکمیل نموده به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهد. و در آخر فرم گزارش دفاع از رساله دکتری را روز پیش دفاع به استاد راهنما تحویل دهد.

دانشجویان دکتری برای دفاع ابتدا باید موافقت استاد راهنما را جهت آمادگی دریافت کنند و سپس کپی مقالات به همراه یک نسخه از پایان نامه و فرم درخواست مجوز پیش دفاع/دفاع از رساله دکتری را با امضاء استاد راهنما تهیه نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند . بعد از بررسی مدارک و موافقت کمیته تحصیلات تکمیلی، استاد راهنمای دانشجو جهت دفاع نهایی درخواست مجوز دفاع از رساله را در سایت آموزش وارد و به مسئول تحصیلات تکمیلی ارسال نماید. همچنین برای روز دفاع فرم های (فرم تصویب نامه) را تکمیل و در جلسه دفاع همرا داشته باشند.

  فرم های تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی
فرم دریافت هزینه شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی داخل
فرم درخواست حذف پزشکی
فرم تمديد خوابگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي
فرم درخواست انتخاب دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامه
فرم مرخصي تحصيلي
درخواست مجوز برای دفاع از پایان نامه دکتری
فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی بین المللی خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری)
فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی خارج از کشور (بدون ارائه مقاله) (ویژه دانشجویان دکتری)
گزارش سفر، مربوط به شرکت در همایشها و مجامع بین المللی خارج از کشور
درخواست مجوز برگزاری امتحان جامع
فرم معرفي دانشجوي ميهمان از دانشگاه صنعتي شريف (دكتري)
فرم حذف w ، کارشناسی ارشد
فرم حذف w ، دكترا
فرم درخواست مرخصی تحصیلی (حذف نیمسال)
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد (کارشناسی‌ ارشد)
فرم ثبت نام با تاخیر (کارشناسی‌ارشد)
فرم ترمیم ثبت نام (کارشناسی‌ارشد)
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد (دکتری)
فرم ثبت نام با تاخیر (دکتری)
فرم احراز شرایط پایان تحصیلات (کارشناسی‌ارشد)
فرم احراز شرایط پایان تحصیلات (دکتری)
آیین‌نامه ارسال مقاله به مجلات علمی و همایش‌ها و شركت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌الملل
فرم استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقیاتی (دکتری)
فرم درخواست درس کارشناسی ارشد
درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری
فرم معرفی نامه به مراکز صنعتی
فرم تغییر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پیشرفت تحصیلی دانشجویان
فرم تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم 5)
فرم تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد از کمیسیون موارد خاص (ترم 6)
فرم دریافت هزینه های حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد/دکتری  اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید
دستورالعمل ثبت نام ورودی جدید
دریافت فونت فارسی
فرم شناسنامه تحصیلی کارشناسی ارشد  فرآیندهای دوره دکتری
فرآیند امتحان جامع
فرآیند پیش دفاع دکتری
فرآیند دفاع از رساله دکتری
فرآیند دفاع پیشنهاد پژوهشی

 

معاون تحصیلات تکمیلی: دکتر امید فتاحی ولیایی
تلفن: 66165706

مسؤل تحصیلات تکمیلی: سکینه اصغری
تلفن: 66165728