English   فارسی
امروز: شنبه 18 آذر 1402

نام فرآیند: دوره‌های فرعی دانشگاهشرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

برخی دانشکده ها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری دوره‌هایی تحت عنوان دوره‌های فرعی کرده اند. البته به دلیل اینکه تابحال دوره فرعی برای مهندسی صنایع وجود نداشته و ندارد صرفا دانشجویان علاقمند دانشکده را که قصد شرکت در دوره‌های فرعی سایر مراکز و دانشکده‌ها هستند، به مطالعه آئین‌نامه دوره‌های فرعی دانشگاه دعوت می‌کنیم.


لینک مراحل و آئین‌نامه فرآیند در سایت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:
آئین‌نامه دوره‌های فرعی دانشگاه صنعتی شریف


لینک فرم‌های مربوطه از سایت آموزش دانشگاه:
فرم درخواست پذیرش در دوره‌های فرعی