English   فارسی
امروز: دوشنبه 8 خرداد 1402

سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی صنایعunload

سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی صنایع در طبقه اول واقع شده است و دارای حدود50 دستگاه رایانه می باشد. انواع نرم افزارهای مرتبط با رشته مهندسی صنایع برای استفاده دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر روی رایانه ها نصب شده و مرتباً به روز می شوند.

همچنین در سایت دانشکده اتاقی جهت برگزاری کلاس ها و آزمایشگاه های مرتبط در نظر گرفته شده است که دارای 14 دستگاه رایانه می باشد. ساعات کار سایت از 8 صبح تا 8 شب می باشد.


unload