English   فارسی
امروز: شنبه 23 تیر 1403


معرفی و اهداف

واحد ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی صنایع بمنظور ارئه خدمات پژوهشی جهان تراز به بخش صنعت و خدمات شکل گرفته و رسالت اصلی خود را رفع نیازهای اساسی صنعت با تکیه بر دانش و توانایی اساتید دانشکده از طریق ایجاد بستر همکاری پژوهشگران دانشکده (اعضای هیأت علمی و دانشجویان) قرار داده است که این موضوع منجر به توسعه دانش جدید و پیاده‌سازی فناوری مورد نیاز صنایع و تربیت نیروی انسانی با مهارت مورد نیاز صنعت می‌شود.

• برقراری ارتباط با صنایع مختلف در راستای رفع نیازهای اساسی صنعت و همچنین آشنایی دانشجویان با شرایط، چالش‌ها و مسائل پیش روی سازمان‌ها

• هدفمند کردن پایان نامه‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای رفع نیازهای پژوهشی صنعت

• برقراری ارتباط پویا و پایدار بین دانشجویان و اعضای هیات علمی با صنعت و ایجاد بستر برای حمایت حداکثری صنایع از دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده

• بروز نگه داشتن بانک اطلاعاتی مربوط به پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و تخصیص آنان به هسته های پژوهشی و اعضای هیات علمی

• ثبت و مستندسازی توانمندی های صنعتی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع (برگرفته شده از وظایف واحد ارتباط با صنعت دانشگاه شریف)

• کمک به توسعه همه جانبه مهارت‌های اجتماعی مربوط به محیط کار و مهارت‌های تخصصی دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع (برگرفته شده از هدف لایه ذینفعان برنامه راهبردی دانشگاه در بخش دانشجویان و فارغ التحصیلان)

• ایجاد بستری برای برای انجام پروژه‌های ارتباط با صنعت

• آشنا کردن بخش صنعت و خدمات کشور با تکنیک های مهندسی صنایع و معرفی توانمندیهای دانشکده جهت رفع مشکلات بخش صنعت و خدمات

• ایجاد بستر مناسب جهت حمایت از ایده های کارافرینی دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده

• تحلیل نتایج حاصل از اجرای پروژهای صنعتی در دانشکده و استفاده از یافته ها برای بروز رسانی برنامه آموزشی و پژوهشی دانشکده