English   فارسی
امروز: شنبه 18 آذر 1402

نام فرآیند: creditشرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

دانشجویانی که دارای مدال المپیاد هستند، ابتدا لازم است لیست دروسی که می‌توانند Credit کنند را از سایت آموزش دانشگاه ملاحظه نمایند و در صورتی که درس مورد نظر در لیست مربوطه بود با پر کردن فرمی مخصوص که در قسمت فرم‌ها در سایت آموزش قابل دسترسی است، درخواست خود را جهت بررسی پس از اخذ تأییده از معاون آموزشی دانشکده، به اداره آموزش دانشگاه (و مشخصا اداره سوابق و امور کارنامه) ارسال کنند.

مهلت درخواست گذراندن واحد درسی از طریق Credit
هنگام ثبت نام دروس در سایت آموزش و حداکثر تا ترمیم
unload