English   فارسی
امروز: شنبه 18 آذر 1402

     حمایت‌های مردمی

شماره حساب بانک ملت

9090808009شماره کارت:

6104337395876053
شماره شبا:

IR890120020000009090808009


شناسه واریز:

21/22بی تردید این که امروز، ایران بزرگ و پرافتخار، در عرصه‌های علم و تحقیق و پژوهش درخشیده است و کرسی‌های مهم جوامع علمی و دانشگاهی دنیا را متأثر از عملکرد خود ساخته، جامه تحقق بر خود نمی‌پوشید مگر، با حمایت‌ها، شقفت‌ها و مساعدت‌های کسانی که فتح قله‌های علمی، دغدغه روز و شب‌شان بوده و هست. در این میان دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یکی از کانون‌های اساسی شکلی‌گیری بنیان‌های علمی کشور که خاستگاه بسیاری از نخبگان و اندیشمندان این دیار بوده، محملی فراهم نموده تا حمایت‌های مادی و مساعدت‌هایی را که بر پایه علاقمندی و مسئولیت اجتماعی دوستداران نهضت علمی ایران اسلامی، هزینه می‌گردید را، هدفمندتر از پیش و اثرگذار تر از گذشته، مورد بهره‌برداری قرار دهد.
این حساب تحت عاملیت بنیاد غیردولتی عام المنفعه حامیان دانشگاه صنعتی شریف بوده و عواید آن در راستای اهداف این مجموعه هزینه خواهد شد. شایان عرض است، این کمک‌ها صرفاً در راستای تأمین و تجهیز و مرتفع نمودن امور عمرانی دانشکده مهندسی صنایع هزینه خواهد شد. علی‌القاعده کارخانجات، دستگاه‌ها، NGOها و مجموعه‌های علاقمند نیز بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، می‌توانند در این امر سهیم باشند. این امکان نیز فراهم است تا خیرین بزرگوار، وجوه اهدایی خود را در مسیری مشخص و در راستای هدف و فعالیتی معین در حساب مربوطه اعمال نمایند. همچنین امکان پرداخت مبالغ ثابت ماهیانه نیز در نظر گرفته شده است. حساب مذکور صرفاً در اختیار دانشکده مهندسی صنایع و بنیاد حامیان دانشگاه قرار دارد.

سایت حامیان دانشگاه صنعتی شریف

فایل راهنمای پرداخت حمایت های مردمی به دانشکده مهندسی صنایع