English   فارسی
امروز: شنبه 18 آذر 1402


پیشگفتار و معرفی

توسعه و پیشرفت جوامع مستلزم تعالی مستمر مراکز آموزشی و پژوهشی است. همواره، در سراسر جهان، پیشرفت فناوری‌‌های کاربردی جدید از رویکردهای استراتژیک دولت‌‌ها است. با پیشرفت قابل ملاحظه و رقابت تنگاتنگ فناوری در دهه‌‌های اخیر، نیاز روزافزون صنعت به دانشگاه بیش از پیش احساس می‌‌شود. هم‌چنین، حرکت مراکز آموزش عالی برای تغییر رویکرد از دانشگاه‌‌های آموزش محور (نسل اول) و پژوهش محور (نسل دوم) به سمت دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)، توانایی این مراکز را برای حل مشکلات و بهبود فرایندهای صنعت تسریع کرده است. یک دانشگاه کارآفرین از صنعت قابل تفکیک نیست و در کنار آموزش و پژوهش‌ بنیادی به منظور توسعه دانش، کارآفرینی و سرمایه سازی دانش را سر لوحه خود قرار می‌دهد.

لذا، لزوم وجود یک واحد یکپارچه جهت تحقق و استحکام ارتباط دوسویه بین فعالیت‌‌های دانشگاه و نیازهای صنعت احساس می‌‌شود. واحد ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان این پل ارتباطی، فعالیت خود را از سال‌‌های ابتدائی تأسیس دانشگاه شروع کرده است. هدف اصلی این واحد ایجاد بستر مناسب برای پژوهشگران دانشگاه (اعضای هیأت علمی و دانشجویان) به منظور همکاری‌‌های مشترک با صنایع و مراکز تحقیقاتی است. ثمره این همکاری مشترک رشد نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین، تحقق پژوهش‌‌های کاربردی و تقاضامحور، سرمایه‌‌سازی دانش و توسعه و پیاده سازی فناوری‌های مورد نیاز صنایع است.

اهداف و راهبردهای واحد ارتباط با صنعت

1. تربیت متخصصان و رهبران علمی و صنعتی کشور (عالم، ماهر، خلاق، با نشاط و دارای اخلاق حرفه‌ای)

- تعیین فرایندهای استخراج علوم و فنون مورد نیاز صنعت
- طراحی دوره‌های آموزشی کاربردی با توجه به نیاز شناسایی شده در صنعت
- ارائه کارگاه‌های عملیاتی برای پیاده‌سازی مفاهیم کاربردی به مدیران و کارشناسان صنعت

2. حل مسائل توسعه‌ای و تولیدی

- تعیین کارگروه نظارت دانشکده بر پروژه‌های تحقیقات و مشاوره کاربردی در صنعت
- تشکیل هسته‌های فعال بر حوزه‌های مختلف صنعت تحت نظارت کارگروه نظارت دانشکده
- تخصیص پروژه‌های تحقیقات و مشاوره به تیم‌های تعیین شده از طرف هسته‌ها
- نظارت و مشاوره مستمر هسته‌ها بر نحوه فعالیت تیم و بررسی گزارش‌ها توسط کارگروه نظارت

3. تولید و توسعه دانش و فناوری جدید و بکارگیری آن‌ها در تأمین نیازهای اساسی کشور

- همکاری دانشگاه و صنعت در راستای ایجاد نهادهای پژوهشی
- بررسی مستمر نقاط قابل بهبود صنعت با توجه به تکنولوژی نوین یا قابل دستیابی
- بررسی مستمر نقاط قابل بهبود صنعت با توجه به تکنولوژی نوین یا قابل دستیابی همکاری دوجانبه دانشگاه و صنعت جهت پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی دانش جدید در صنعت

4. قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراکز خارج از دانشگاه

- ایجاد بستری ایمن برای صنعت و دانشگاه با تضمین کیفیت توافق شده به صنعت از طرف دانشگاه و فضای قابل تفحص با رعایت اخلاق مهندسی برای دانشگاه در صنعت
- تعیین نحوه تبادل اطلاعات فی مابین دو نهاد با حصول اطمینان از حفظ اطلاعات طرفین حین ارتباط
- تعیین نحوه اجرا و تسویه حساب تحت قراردادهای استاندارد